Etapy leczenie kanałowego zęba.

News

Leczenie kanałowe podzielone może być na kilka etapów Decyzja – na podstawie dokładnych zdjęć oraz objawów lekarz podejmuje decyzje o tym, że ząb nadaje się do leczenia kanałowego. Znieczulenie – lekarz wprowadza znieczulenie, gdy miazga jest w stanie zapalnym i nie obumarła. Jeśli ząb jest już martwy znieczulenie nie będzie potrzebne. Opracowanie ubytku – lekarz usuwa zmienione próchnicą tkanki i stwarza sobie dostęp do tej komory, gdzie znajdują się nerwy. Zatrucie zęba – stomatolog wprowadza materiał do komory zęba, który ma umartwić jeszcze żywą miazgę. Dalsze leczenie będzie wykonywane dopiero po około tygodniu. Etap zatruwania zęba może być pominięty, jeśli zostało podane znieczulenie.

Wtedy lekarz będzie mógł przy znieczuleniu usunąć te elementy miazgi, które jeszcze zostały. Usunięcie nerwy – przy pomocy odpowiednich narzędzi, pilników lekarz będzie usuwał miazgę z kanałów i dalej będzie również poszerzać kanały przez specjalne środki odkażające. W zależności od tego o jakiego zęba będzie chodziło możemy tam mieć nawet 5 kanałów. Więcej na temat liczby kanałów dowiedzieć się można we wpisie, gdzie mamy opisaną budowę zęba. Wypełnienie kanałów – gdy kanały będą już wypełnione oraz wyczyszczone można doprowadzić do ich wypełnienia przez użycie odpowiedniej pasty, która następnie będzie ulegała stwardnieniu.

Kontrola wypełnienia – wypełnienie kanałów jest bardzo ważnym elementem, dlatego przez zdjęcie rentgenowskie można sprawdzić czy takie wypełnienie było dobrze wykonane i jest od wierzchołka do korzenia. Gdy będą jakieś nieprawidłowości to lekarz powinien zdecydować się na dopełnienie takiego kanału. Założenie podkładu – gdy wypełni się kanał można nałożyć podkład a więc materiał, który oddziela kanał od plomby Założenie wypełnienia – ostatnia kwestia to wykonanie plomby, która kończy leczenie. Etapy przeprowadzone w czasie leczenia mogą być wykonane w czasie 1-3 wizyt. Czasami może utrzymywać się także stan zapalny mimo usunięcia nerwów, których dotyczyło zapalenie Dlatego jeśli takie sytuacje się pojawiają można tak naprawdę decydować się na umieszczenie pewnych lekarstw, które zlikwidują wszelkie stany zapalne nim rozpocznie się dalszy proces leczenia.